netFormulary NHS
Southampton Joint Formulary
 Search
 netFormulary Browser
 Drugs A - Z
 Please select :  2   5   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 
Showing drugs - I
Ibandronic acid
Ibrutinib
Ibuprofen
Ibuprofen 10%
Ibuprofen 5%
Icatibant
Ichthammol 1% & zinc oxide 15%
Ichthammol glycerin BPC
Idarubicin
Idarucizumab
Idebenone
Idelalisib
Ifosfamide
Iloprost
Iloprost 100micrograms/ml
Imatinib
Imidapril
Imipenem with Cilastatin
Imipramine
Imiquimod 5%
imuDERM Bio Functional Garments
Inadine
Inadine 9.5 x 9.5
Indacaterol
Indapamide
Indocyanine green
Indometacin
Indoramin
Industrial Methylated Spirit 70%/95%
Infanrix-IPV+Hib
Infant Gaviscon
Infatrini
Infatrini Peptisorb
Infliximab
Infliximab biosimilar
Infliximab/infliximab biosimilar
Influenza vaccine
Ingenol mebutate
Inositol nicotinate
Inotersen
Inotuzumab ozogamicin
Insight Tracheostomy Dressing
Insulin
Insulin 500 units in 1mL
Insulin Aspart
Insulin aspart fast-acting
Insulin degludec
Insulin degludec and liraglutide
Insulin degludec with insulin aspart
Insulin detemir
Insulin glargine
Insulin glargine biosimilar
Insulin Glulisine
Insulin lispro
Insulin lispro fast-acting
Interferon alfa
Interferon Beta
INTERFERON GAMMA-1b
Intra-uterine Progestogen Only System
Iodine alcoholic solution BP
Iodine and Iodide
Iodine aqueous solution BP
Iodoflex
Iodoflex 10g
Iodoflex 17g
Iodosorb
Iodozyme
Ipilimumab
Ipratropium
Irbesartan
Irinotecan
Iron Dextran
Iron Sucrose
Isatuximab
Isavuconazole
Isocarboxazid
Isoflurane
Isomol/Zerodouble
Isoniazid
Isophane Insulin
Isoprenaline
Isopropyl alcohol 70%
Isosorbide dinitrate
Isosorbide Mononitrate
Isotretinoin
Ispaghula Husk
Itraconazole
IVA Anamix Infant
Ivabradine
Ivacaftor
Ivermectin
Ixazomib
Ixekizumab
netFormulary