netFormulary
 Report : A-Z HCD items in Formulary 18/04/2021 21:51:43
[Back]
 
Section Status CCG Name
11.04.01 Formulary CCG Dexamethasone intravitreal implant Ozurdex
13.05.03 Formulary CCG Dupilumab Dupixent) (dermatology
04.07.04.02 Formulary CCG Erenumab Amiovig
04.07.04.02 Formulary CCG Fremanezumab Ajovy
04.07.04.02 Formulary CCG Galcanezumab Emgality
Southampton Joint Formulary